Bảng giá

Giá trị thương hiệu với mỗi doanh nghiệp là một phần không thể thiếu trong sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.


Nền tảng kỹ thuật tốt

Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp trọn gói giải pháp marketing 4.0 tân tiến, chuyên nghiệp và hiệu quả? để doanh nghiệp của bạn là đơn vị dẫn đầu trên thị trường trực tuyến trong cuộc cách mạng 4.0
vmo-home-f1

VMO BizPlan Business

Lập kế hoạch doanh nghiệp là việc đề xuất quy trình tối ưu vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức.

VMO Phòng Marketing

Phòng marketing là việc hỗ trợ và xử lỹ các công việc trong quá trình hoạt động kinh đoanh của tổ chức.

vmo-home-f3
vmo-home-f2

VMO Cloud Hosting

Cloud Hosting là việc lưu trữ trang đích và tất cả thông tin của quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Marketing Online Trọn Gói 6D

  1. Discover Khám phá tìm hiểu thị trường.
  2. Define Định nghĩa thị trường ngách.
  3. Design Thiết kế nội dung và ý tưởng.
  4. Develop Phát triển và xây dựng sản phẩm.
  5. Deploy Triển khai thương hiệu ra thị trường.
  6. Deliver Bàn giao và duy trì giá trị.

Định Hướng Kết Quả Dự Án

Những các thức truyền đạt thương hiệu hoàn chỉnh và đưa thương hiệu của bạn có mặt trên mọi phương diện truyền thông để chạm vào trái tim khách hàng tìm năng của bạn.

Scroll to Top