Hỗ trợ dịch vụ marketing trọn gói cho doanh nghiệp
Share

Liên hệ


Tìm hiểu thêm về chúng tôi, và những gì làm cho chúng tôi trở nên đặc biệt.

43 Phạm Văn Nghị, Đà Nẵng

Trụ sở làm việc

0888 43 0606

Số điện thoại

vinamarketingcorp@gmail.com

Địa chỉ mail

Đừng ngần ngại hỏi/liên hệ với chúng tôi

Đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu

Trước khi bắt đầu, bạn nên quyết định xem bạn muốn đi với định dạng kế hoạch kinh doanh truyền thống hay định dạng khởi động tinh gọn. Định dạng truyền thống là phù hợp nếu bạn muốn có một kế hoạch toàn diện, định hướng chi tiết hoặc nếu bạn đang yêu cầu tài chính.